Albanisch Formular

Procedura:

1. E bëni një foto të vendimit tuaj dhe e ngarkoni (upload) këtu. Me rëndësi: Duhet të jenë të fotografuara dhe ngarkuara të gjitha faqet e vendimit.

2. Plotësoni të gjitha kutijat komplet. Siguroheni që vërtet mund të kontaktoheni përmes numrit telefonit ose e-majl-adresës të cilën e keni shkruajtur në kutij.

3. Ne do t’ju kontaktojmë sa më shpejt për ta gjetur një termin për këshillim. Sipas nevojës ne organizojmë një përkthyës*e për terminin.

4. Duke plotësuar dhe dorëzuar formularin, ju pranoni kushtet e konsultimit.

Kushtet e konsultimit

    Keni përkthyës*e?
    PoJo

    Nëse keni probleme me plotësimin ose dërgimin e formularit klikoni këtu.