Tibetisch Probleme

དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚེ།

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འདི་ info@pikett-Asyl.ch བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

ཡང་ན་གཤམ་དུ་མཆན་འགོད་གནང་རོགས།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *