Albanisch Datenschutzerklärung

Deklarata e mbrojtjes së të dhënave

Deklarata e mbrojtjes së të dhënave ju njofton për të drejtat e juaja në lidhje me të dhënat tuaja personale. Me aprovimin e deklaratës së mbrojtjes së të dhënave ju pajtoheni që ne ti ruajm dhe përdorim të dhënat e juaja. Kjo deklaratë rregullon saktësisht se çfarë ne guxojmë të bëjmë me të dhënat e transmetuara nga juve dhe çfarë jo. Ne mbrojtjen e të dhënave juaja e marrim shumë me seriozitet. Kështu që për shembull nuk guxojmë tja transmetojmë të dhënat e juaja asnjë personi apo institucioni tjetër pa aprovimin tuaj. Gjithashtu ju keni të drejtë që të kërkoni fshirjen e të dhënave juaja prej arkivit tonë.

Versioni i plotë i deklaratës së mbrojtjes së të dhënave është në dispozicion në gjermanisht ose anglisht. Ju mund ta gjeni atë këtu.

Nëse keni ndonjë pyetje për mbrojtjen e të dhënave ju lutemi na dërgoni një e-majl tek info@pikett-asyl.ch